/********************************* change logo for fixed header (quick and easy way) **********************************/ .et-fixed-header #logo { content: url(/wp-content/uploads/2020/04/Logo_JJWS_700px.png); }

Op alle activiteiten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

VOORWAARDEN

Op alle activiteiten zijn onderstaande algemene voorwaarden

van toepassing

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de Algemene Voorwaarden van Jay Jansen Wilderness School & Expeditions

1. Veiligheid

1. De activiteiten van JJWS betreffen buitensport. Deze activiteiten brengen inherente risico’s met zich mee.

2. In verband met de deelnemers eigen veiligheid en de veiligheid van anderen dient de medische vragenlijst naar waarheid te worden ingevuld en alle bijzonderheden te worden verstrekt zodat JJWS de geschiktheid van de deelnemer kan beoordelen. Zonder volledig te zijn behelzen deze bijzonderheden o.a: lichamelijk en/of geestelijke ziekten en/of andere gebreken en beperkingen.

3. Indien bijzonderheden zoals bedoeld onder punt 2, niet op de medische vragenlijst zijn vermeld, terwijl deze aanleiding geven om de deelnemer niet te laten deelnemen, kan JJWS bij bekend worden van deze bijzonderheden voor aanvang van de activiteit, de inschrijving schriftelijk ontbinden. Heeft de activiteit reeds plaatsgevonden dan kan JJWS de deelnemer van deelname uitsluiten of de deelnemer laten deelnemen aan activiteiten welke naar inzicht van JJWS wel voor de deelnemer geschikt zijn.

4. De deelnemer dient zich strikt te houden aan de gegeven aanwijzigingen/instructies van JJWS. De deelnemer is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van instructie(s).

5. De deelnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende reisverzekering.

 

2. Inschrijving, betaling en annulering van activiteiten boven €500,-

1. Voor activiteiten boven €500,- vereist JJWS een aanbetaling van €250,-.
2. De inschrijving is voltooid wanneer de aanbetaling is voldaan. Let op; aanbetalingen worden door JJWS niet terug betaald. Zie punt 2.6.
3. Bij annulering op en na de aanvangsdatum van de activiteit, wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald.
4. Na het voldoen van de aanbetaling stuurt JJWS per e-mail de factuur met het resterende bedrag. Deze factuur moet worden voldaan uiterlijk 45 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit. Indien het resterende bedrag niet 45 dagen voor aanvang van de activiteit wordt voldaan, behoudt JJWS het recht om de inschrijving te annuleren.
5. Annulering van de inschrijving kan slechts schriftelijk geschieden door de deelnemer. Onder schriftelijk word verstaan: per e-mail.
6. Aanbetalingen worden door JJWS niet terugbetaald.
7. Indien JJWS de activiteit annuleert vanwege het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers, zal zij de deelnemers daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Het factuurbedrag dat de deelnemer heeft voldaan wordt dan door JJWS terugbetaald.

 

3. Inschrijving, betaling en annulering van activiteiten beneden €500,-

1. Voor activiteiten beneden €500,- vereist JJWS geen aanbetaling, maar dient het bedrag in een keer te worden voldaan.

2. De inschrijving is voltooid wanneer de factuur is voldaan.

3. Bij annulering van de inschrijving kan tot 4 weken voor de activiteit kosteloos geannuleerd worden. Op en na de aanvangsdatum van de activiteit, wordt na annulering, het betaalde bedrag niet terugbetaald.

4. Annulering van de inschrijving kan slechts schriftelijk geschieden door de deelnemer. Onder schriftelijk wordt verstaan: per e-mail.

5. Wegens gewichtige omstandigheden, te noemen: overmacht, of het niet bereiken van de van te voren gestelde minimum aantal deelnemers, kan JJWS de activiteit(en) en de daarbij behorende inschrijvingen annuleren. In overleg met de deelnemers stelt JJWS alternatieve of aangepast activiteiten voor.

6. Onder overmacht wordt verstaan: een toestand waardoor activiteiten geheel of gedeeltelijk in de uitvoer worden belemmerd of onmogelijk worden gemaakt.

7. Indien JJWS de activiteit annuleert vanwege het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers, zal zij de deelnemers daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Het factuurbedrag dat de deelnemer heeft voldaan wordt dan door JJWS terugbetaald.

 

4. Aansprakelijkheid

1. JJWS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of het verloren gaan van uitrusting, bagage, reisdocumenten enz. die eigendom zijn van de deelnemer.
2. Alle activiteiten die door JJWS worden aangeboden zijn op eigen risico. JJWS kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

5. Kadoshop

1. JJWS verkoopt via de webshop giftboxes. Prijzen (wijzigingen voorbehouden) zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Door het herroeppingsrecht mogen de giftboxes binnen 14 dagen geretourneerd worden na ontvangst. Indien de koper gebruikt maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper het bedrag heeft betaald, zal JJWS dit bedrag zo spoeding mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

2. JJWS verkoopt via de webshop cadeaubonnen te noemen ‘vouchers’. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de vouchers verstrekt door JJWS:

-Prijzen (wijzigingen voorbehouden) zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
-Iedere voucher is voorzien van een code welke slechts eenmaal wordt verstrekt.
-In geval van diefstal of verlies, vindt geen vergoeding plaats.
-Alleen originele vouchers en codes kunnen worden gebruikt. JJWS behoud zich het recht om uitsluitend vouchers te accepteren na ontvangst van de originele voucher om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog een betaling in geld te ontvangen.
-Om een voucher te gebruiken dient de code op de afreken pagina te worden ingevoerd. De waarde van de voucher word dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling.
-De geldigheidsdatum staat vermeld op de voucher.
-Vouchers uitgegeven door JJWS zijn niet inwisselbaar voor geld.
-Indien een bestelling wordt gedaan die goedkoper is dan de waarde van de voucher, dan vervalt het resterende bedrag.
-Vouchers kunnen alleen worden toegepast op cursussen en reizen, geen producten uit de webshop.
-Het is niet toegestaan de vouchers te vervalsen, wijzigen of anderszins te tasten. Indien JJWS vervalsing, wijziging of anderszins vermoed, kan de voucher geweigerd worden.

Lees de Algemene Voorwaarden van Paddle.School

1. Veiligheid

1. De activiteiten van JJWS betreffen buitensport. Deze activiteiten brengen inherente risico’s met zich mee.

2. Ondanks dat Jay Jansen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt bestaat er bij het uitvoeren van deze activiteiten risico op letsel.

3. Hoewel onwaarschijnlijk, hebben wij geen controle over ongelukken die voortkomen uit oncontroleerbare acties van deelnemers of mede deelnemers of door het niet opvolgen van instructie. 

4. Daarbij kan het weer, de reis naar of van en gedurende de activiteiten en activiteiten in een natuurlijke omgeving in het algemeen, het risico op letsel vergroten.

5. Jay Jansen doet al het mogelijke om activiteiten zo veilig mogelijk aan te bieden, aangepast aan de mentale en fysieke conditie van het betrokken individu of doelgroep.

6. De deelnemer verklaart te begrijpen dat Jay Jansen zich het recht voorbehoud om activiteiten te annuleren gebaseerd op het weer of op de fysieke en/of mentale toestand van de deelnemer(s).

7. De deelnemer verklaart materiaal van Jay Jansen te vergoeden wat beschadigd of verloren is als resultaat van verwaarlozing of onverantwoord gebruik.

2. Inschrijving, betaling en annulering van activiteiten beneden €500,-

1. Voor activiteiten beneden €500,- vereist PaddleSchool geen aanbetaling, maar dient het bedrag in een keer te worden voldaan.

2. De inschrijving is voltooid wanneer de factuur is voldaan.

3. Bij annulering van de inschrijving kan tot 4 weken voor de activiteit kosteloos geannuleerd worden. Op en na de aanvangsdatum van de activiteit, wordt na annulering, het betaalde bedrag niet terugbetaald.

4. Annulering van de inschrijving kan slechts schriftelijk geschieden door de deelnemer. Onder schriftelijk wordt verstaan: per e-mail.

5. Wegens gewichtige omstandigheden, te noemen: overmacht, of het niet bereiken van de van te voren gestelde minimum aantal deelnemers, kan PaddleSchool de activiteit(en) en de daarbij behorende inschrijvingen annuleren. In overleg met de deelnemers stelt PaddleSchool alternatieve of aangepast activiteiten voor.

6. Onder overmacht wordt verstaan: een toestand waardoor activiteiten geheel of gedeeltelijk in de uitvoer worden belemmerd of onmogelijk worden gemaakt.

7. Indien PaddleSchool de activiteit annuleert vanwege het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers, zal zij de deelnemers daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Het factuurbedrag dat de deelnemer heeft voldaan wordt dan door PaddleSchool terugbetaald.

 

3. Aansprakelijkheid

1. PaddleSchool is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of het verloren gaan van uitrusting, bagage, reisdocumenten enz. die eigendom zijn van de deelnemer.
2. Alle activiteiten die door PaddleSchool worden aangeboden zijn op eigen risico. PaddleSchool kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

 

4. Huur van SUP boards

1. Het huren van een SUP is geheel op eigen risico.

2. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

3. De deelnemer dient in goede metale/fysieke gezondheid te verkeren.

4. Deelnemers waarvan bij aanvang drank/drugs gebruik wordt vermoed worden geweigerd. 

4. Huur onder 16 jaar is enkel mogelijk in het bijzijn van een volwassen persoon.

5. Contante betaling van 100,- borg is verplicht voor de aanvang. PaddleSchool behoud zich het recht om eventuele beschadigingen aan huur materialen te verrekenen met de borg. 

Open chat
1
Stel je vraag via WhatsApp
Hi! Hoe kunnen we je helpen?